ASAS online dag zaterdag 10 oktober 2020

Beste leden, vrienden en belangstellenden.

De eerste ASAS dag van 2020 hebben we op een heel goed moment nog kunnen houden. We moesten zelfs uitwijken naar een grotere zaal, toen nog niet vanwege de minimale afstanden die we nu moeten aanhouden, maar vanwege de overweldigende opkomst.
Kort daarop… nu ja, jullie kennen de recente historie.

De aankomende dag houden we dit keer online. Uiteraard ligt onze absolute voorkeur bij live bijeenkomsten. De ware astrologie beoefen je met anderen. Hoe fijn is het samenkomen met gelijkgestemden wel niet?
We hebben het thema gekozen Einde van de cycli en een nieuw tijdperk in het verschiet. Het gaat ons niet om de huidige situatie op politiek niveau te duiden, maar om dat waar wij enthousiast over zijn: het begrijpen van de astrologische cycli .

In het kader van deze dag hebben we Lynn Bell bereid gevonden om een lezing te houden. Lynn is vaker bij ons geweest en ook nu komt ze graag online met ons.
De andere sprekers zijn Charlotte Wenner, ons allen bekend, over de rol van de Zwarte Lichten in dit tijdsgewricht en hoogstwaarschijnlijk Mark Jones over de cycli van de knopen van de langzame planeten die zich betekenisvol in Steenbok bevinden.

De dag zal via ZOOM te volgen zijn voor alle categorieën leden en voor vrienden en andere belangstellenden, zoals gebruikelijk, tegen betaling van slechts  € 25
Wat in praktisch zin al duidelijk is, is dat je die dag toegang moet kunnen hebben tot ZOOM.
Voor hen die dat willen is er een korte handleiding.
De dag zal bestaan uit 3 online lezingen van maximaal een uur met waarschijnlijk korte pauzes tussen door. Bij elkaar dus een volwaardige ASAS dag.

Informatie over Lynn en haar onderwerp

Time to Say Goodbye: The Outer planet Configurations of 2020 and the time Ahead

With Mars square the Saturn Pluto conjunction, it seems clear we are in a battle to determine the nature of the new era. Saturn Pluto has made it clear that it is time to say goodby to what has ruled in our psyches and in the world outside. Every Jupiter Saturn conjunction  ushers in a 20 year cycle. Some open with verve and energy others bring a battle for a new world. This time the closing is sharper than usual.  AS we cross into the Air Mutation at the end of 2020, many of us are both hopeful and anxious  about the new world to come. what will this mean for 2021?

Lynn Bell is a  Paris based consulting astrologer, author and teacher with a psychological and archetypal approach to astrology.  A long time tutor for the Centre for Psychological Astrology, Lynn now teaches for MISPA online, as well as Astrology University, She guest teaches at the faculty of Astrological Studies Summer school in Oxford and the LSA, Nodoor in China, and many others..In 2016  Lynn received  the  Charles Harvey Award for exceptional service to astrology. Her book Planetary Threads, explores the astrological patterns that run through families.  She is the author of Cycles of Light:Solar Returns, as well as co author of the Mars Quartet. Lynn is particularly interested in connecting  ideas from  ancient astrology to a psychological and spiritual approach to the individual.
She has lectured and taught at many of the major conferences in the world, form Australia, to Bali, China. most of Europe,  the United States, Canada, South Africa,  and India. In 2016  Lynn received  the  Charles Harvey Award for exceptional service to astrology. Her book Planetary Threads, explores the astrological patterns that run through families.  She is the author of Cycles of Light:Solar Returns, as well as co author of the Mars Quartet.

Mocht je vragen hebben over deze dag, binnenkort verschijnt de tweede mailing over 10-10.

Groet
namens het bestuur
Dick van der Mark