ASASdag Online 6 Maart 2021

De hernieuwde populariteit van astrologie

Astrologie is tijdloos. Dat is het kenmerk van haar symboliek en daarom begrijpen we nog steeds de wijsheid van de kosmos. In de duiding van de symbolen daarentegen is het van belang om juist wél de vertaalslag naar tijd en omstandigheden te maken.
Nu astrologie, mede door de social media, weer volop in de belangstelling staat, is het misschien goed na te gaan of de manier waarop we de vertaling maken aansluit bij de huidige generatie en de vragen die zij heeft aan de astroloog.

De vragen

Langere tijd zagen we de astrologische gemeenschap kleiner worden. En nu is er, bijna opeens, een enorme belangstelling voor astrologie en spiritualiteit.
Op deze ASASdag zullen we dit onderwerp en de vragen die dit fenomeen oproept, de revue laten passeren.
Wat heeft ertoe geleid dat de populariteit is toegenomen? Is er een vergelijking te maken met de popastro uit de jaren 90, die naar het oordeel van velen afbreuk deed aan het serieuze werk van de astroloog? Wat vindt de nieuwe generatie zelf van de trend waaraan zij deelnemen? En moet er mogelijk een andere manier gevonden worden waarop astrologen antwoord kunnen geven op de vragen die leven onder de millenials?

Wie

Lea Manders, huisastrologe van o.a. de Privé heeft zelf ervaren wat het is om een ander standpunt in te nemen in veranderende tijden. Zij zal vanuit haar ervaring ingaan o.a. op de functie en werkwijze van popastrologie.
Daphne Datema, zelf millenial en studente astrologie, onderzoekt de nieuwe trend en gaat te rade bij haar tijdgenoten. Ze zal verslag ervan doen tijdens de ASAS dag.
Dick van der Mark, astroloog en opleider, maakt duidelijk aan de hand van de huidige, versnelde omloop van de Centauren, dat er wezenlijk iets meer gaande is dan een gewone trend. Persoonlijkheidsontwikkeling en transpersoonlijk inzicht zijn in een andere verhouding tot elkaar komen te staan.

Praktisch

ASAS-leden kunnen gratis aan de ASASdag deelnemen. Vrienden van de ASAS en belangstellenden betalen slechts €25.
Aanmelden kan via zus.luyckx@telenet.be.
Aanmelden is noodzakelijk, omdat je alleen toegang krijgt na inschrijving. Een dag van tevoren ontvang je de inlogcode en de laatste aanwijzingen.