ZATERDAG 1 OKTOBER ASAS DAG in Zeist

Na een lange periode van online bijeenkomsten vindt onze ASAS dag weer  live plaats in Slot Zeist.

In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd is de datum 1 oktober en niet een week later. Dit in verband met de beschikbaarheid van de zaal.

Het thema

Het onderwerp van deze dag is ontleend aan ‘De reis van de held’ van Joseph Campbell.

“Wanneer je de moed hebt gehoor te geven aan je roeping, dan opent het leven zich. Wanneer je je “bliss” volgt – dat wat je diep raakt en waarvan je het gevoel hebt dat het je leven is – dan gaan er deuren voor je open.” (J. Campbell)

Alejo Lopez

Als spreker in de ochtend hebben we Alejo (Argentinië, wonend in Athene) bereid gevonden om te komen. Een korte introductie op zijn bijdrage.

Fight your dragons: the astrology of the hero’s journeys

In 1949, Joseph Campbell published a book called The Hero with a Thousand Masks that changed the way we understand myths. He claimed to have discovered a monomyth, one single structure that could explain all other myths. He believed that all narratives were a variation of this one main composition. This idea not only changed the study of mythology but was also applied to art, literature and psychology.

Astrology often requires the reading of narratives and the discovery of myths being played out in our lives. Each one of us is a hero/heroine in our path to fulfilling the quest. Such a mission may be embedded in our natal chart and the critical stages may be marked by transits or other forecasting techniques.

In this talk, we will first introduce the steps in the hero’s journey and we will study Campbell’s chart to discover why it was he who discovered this monomyth. Then, we will reflect on possible triggers for the different stages of this journey in our lifes. And finally, we are going to discuss possible indicators of what that journey is about. Come prepared to fight dragons and return with a valuable treasure!

Alejo López DFAstrolS was born in Argentina and moved to Europe at age 23. He holds a degree in Performing Arts and another in Psychology. He is about to complete the MA in Cultural Astronomy and Astrology at the Sophia Centre and the University of Wales Trinity Saint David, while also being trained as a Jungian Analyst, according to the International Association of Analytical Psychology. Alejo has studied mythology, shamanism and Kabbalah and is particularly interested in finding sacred languages and techniques that help develop a dialogue with the Divine.

Jan de Graaf

Het middagprogramma wordt door Jan verzorgd. Zijn vorige bijdrage kon vanwege het online karakter van de dag geen workshop zijn, maar nu hebben we de gelegenheid hem als workshopleider te vragen.

In Joseph Campbell’s boek ‘de held met de duizend gezichten’ komt  het motief naar voren van de reis van de Held/Heldin als een avontuurlijke reis, maar het is vooral een metafoor voor de magische reis van de ziel van elk mens door de donkere nacht naar verlossing. Een variant hierop is in alle culturen terug te vinden.

Campbell geeft een schema van de reis als een cirkel, een cyclisch gebeuren. Daarin plaatst hij vier ‘sleutels’, stadia van de reis op de hoeken van de wereld. Je ziet hierin meteen een horoscoop(tekening).

Je reis begint op de drempelovergang naar de onderwereld. Dat is het 7e huis, waar de Zon ondergaat. Dan volgen beproevingen (‘de zwarte nacht van de ziel’). Vanaf de inwijding op het IC begint de terugkeer. Op de Ascendant vindt de hergeboorte plaats, je komt weer onder de mensen. Vervolgens klim je door de ochtend met je gevonden schat aan ervaringen naar het MC.

Zo kan je dus in je eigen horoscoop kijken en nagaan waar je zit in je eigen Odyssee, je eigen reis door het leven.

In deze workshop gaan we daarmee aan de slag.

Een belangrijke inspiratiebron is voor mij het gedicht ‘Ithaka’ van Konstantinos Kavafis.

De ervaring van het sublieme heeft in mijn leven en werk steeds een belangrijke rol gespeeld. Ik ben vader van twee dochters, ik had en heb een carrière in het zakenleven, tot ik van mijn hobby’s mijn werk heb gemaakt. Mijn belangstelling voor yoga en rebirthing mondde uit in een opleiding tot lichaamsgericht therapeut – en nog weer later in mijn werk als astroloog, docent intuïtieve ontwikkeling, reading en coaching. Ik schreef diverse boeken over deze onderwerpen, waaronder Mythen van de dierenriem, de verhalen die bij je sterrenbeeld horen.

Het programma overzicht

10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie en thee in Slot Zeist   (Zinzenburglaan 1 3703 CE Zeist)

10.30 – 10.35 Opening van de dag

10.35 – 13.00 Alejo Lopez

13.00 – 14.00 lunchpauze

14.00 – 16.30 Jan de Graaf

16.30 – 17.00 afronding en einde van de dag

Aanmelden voor aanwezigheid en lunch

Meld je aan via  secretariaat@asasastrologen.nl

Vermeld je naam, je keuze voor lunch of geen lunch en je eventuele voedselspecificatie, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.

Ter herinnering is het goed om nog te vermelden dat zelf meegebrachte lunches niet opgegeten mogen worden in het slot. Wel kan de lunch verzorgd worden door

Slot Zeist.

De dag is kosteloos voor alle leden. Niet-leden betalen € 45 en voor Vrienden van de ASAS kost de dag € 30.

Je kan het bedrag (voor de lunch à € 23 en evt. de toegang als niet-lid) van tevoren overmaken op rekening NL84 TRIO 0390 1656 03 o.v.v. ASASdag 1 okt 22.