Wat is astrologie

Astrologie is een esoterische wetenschap waarin verbanden worden gelegd tussen de mens en de kosmos. Het leven op aarde is voor de mens een intrigerend fenomeen, reden waarom astrologen al eeuwen een relatie hebben gelegd tussen de ‘innerlijke kosmos’ en het heelal.

Astrologie werkt met symbolen en symbolen hebben een beweeglijk betekenisveld. In de astrologie gaat het meer om het herkennen van potentie in een bepaalde situatie dan om het voorspellen van feiten. Anders gezegd: in de stand van de planeten zien we de waarschijnlijkheden die zich op enig moment kunnen manifesteren.

Soorten astrologie

In de loop der tijd zijn er diverse specialisaties ontstaan:

Psychologische astrologie

Deze astroloog vertaalt de horoscoop met behulp van de wetmatigheden van de mens zoals die beschreven zijn in de psychologie. Karaktertrekken, ouderbeelden, jeugdtrauma’s, het zijn allen onderwerpen die ter sprake kunnen komen bij deze astroloog. Toch zijn er verschillen tussen deze astroloog en de psycholoog. De horoscoop is een goed diagnostisch middel, dus een intake om te achterhalen waar de problemen precies liggen is in zekere mate van minder belang. Ook kan de astroloog verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen die zich in de tijd verspreid hebben voorgedaan.

Spirituele astrologie

Een mens is meer dan een lichaam met gedachten en gevoelens. Wanneer je je niet alleen wilt bezighouden met je karakter en de werking daarvan in het dagelijks leven, maar wanneer je wilt weten wat je in dit leven als ziel wilt komen ervaren, dan is de keus voor een spiritueel astroloog een juiste.

Het zielsverlangen dat zich wil manifesteren door het leven te ervaren, maar ook de transpersoonlijke thema’s die je hebt meegenomen naar dit leven, vormen inhoud van het gesprek. Daarnaast kunnen zaken als familiekarma of thema’s uit vorige levens aan de orde komen.

Uurhoekastrologie

Astrologie is niet alleen een instrument om iets te zeggen over de psyche van de mens, maar kan ook vrij exacte antwoorden geven op concrete vragen via de uurhoekastrologie. Een uurhoekhoroscoop op basis van dag, tijd en plaats van de vraag of van het moment waarop de astroloog de vraag binnen krijgt, kan veel zeggen over concrete thema’s. Uurhoekastrologie wordt dus vooral gebruikt bij concrete vragen als: Ben ik ziek? Waar is mijn kat gebleven? Krijg ik deze baan? Is deze partner geschikt voor mij? Moet ik deze investering doen? Verhuis ik binnenkort?

Astrocartografie

Astrologen kijken meestal naar de geboortehoroscoop van een bedrijf als er vragen zijn over verhuizingen, of beginnen in het buitenland. Maar er zijn meer en betere technieken waarmee je deze vragen kunt beantwoorden.
Door middel van een wereldkaart en astrocartografie software is het mogelijk te zien waar bepaalde lijnen lopen, die te maken hebben met planetenenergieën. Deze lijnen geven aan waar op aarde een planeet een sterke invloed heeft.

Bedrijfsastrologie

Niet alleen een persoon, maar ook een bedrijf kent een geboortemoment. Denk bijvoorbeeld aan het moment van inschrijven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Op basis van deze ‘geboortegegevens’ kan een bedrijfsastroloog bedrijven inzicht geven in allerlei uiteenlopende zaken.
Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een analyse van de sterke en zwakke punten, ter ondersteuning van het management, maar ook om bepaalde
(strategische) kansen en uitdagingen in kaart te brengen. Bovendien kan op persoonlijk niveau ondersteuning worden geboden op het gebied van
loopbaancoaching.

Kortom: een bedrijfsastroloog is een volwaardige gesprekspartner voor bedrijven die meer inzicht willen in hun bedrijfsvoering, bij het maken van
(strategische) keuzes en het managen van hun personeel.