Centauren en de wereld

Han van Straaten

Astronomen kregen de centauren ruim veertig jaar geleden voor het eerst in het vizier. De astrologen volgden vol belangstelling en gaven na uitvoerig horoscooponderzoek een interpretatie aan deze nieuw waargenomen hemellichamen in ons zonnestelsel. In dit artikel zal naast de invloed van de centauren in de persoonlijke horoscoop ook gekeken worden naar hun uitwerking in de horoscoop van een bedrijf, een politiek leider en een land (mundane astrologie).

 

Wat zijn Centauren?

Astronomisch: centauren zijn hemellichamen die buiten de gebruikelijke categorieën vallen. Zo is Cheiron een reuzenkomeet, groot voor een asteroïde en klein voor een planeet. Centauren komen voort uit de Kuipergordel die ons zonnestelsel omringt en hebben een elliptische baan. Mythologisch zijn centauren bijzondere wezens, half paard-half mens. In de Griekse mythologie spelen ze een specifieke rol die met het lijden, de dood, acceptatie van het lot en heling te maken heeft. Ze worden op veel kunstvoorwerpen afgebeeld. De vader van Cheiron was Saturnus die zich vergreep aan de nymf Philyra, die aan hem wilde ontkomen door zich in een merrie te veranderen. Saturnus besprong haar in de vorm van een hengst en hieruit werd Cheiron geboren, half paard-half mens. Hij werd verafschuwd door zijn moeder en heeft zijn vader niet gekend. Vanuit dit geboortetrauma ontwikkelde hij zich tot een wijze leraar die helden als Hercules, Achilles en Asclepius onderrichtte.

Astrologisch: Centauren zijn onze ‘wounded healers’. De drie inmiddels meest bekende centauren waar astrologisch voldoende ervaring mee is opgedaan om er uitspraken over te kunnen doen, zijn Cheiron, Pholus en Nessus. Ze zijn ontdekt in 1977 (Cheiron-/), 1992 (Pholus–0) en 1993 (Nessus-1). Ze worden in de astrologie steeds meer toegepast.

Voor mij persoonlijk is het als astroloog inmiddels ondenkbaar deze drie centauren niet mee te nemen in de duiding van een horoscoop, of dit nu een persoon, een bedrijf of een land betreft. De centauren vertegenwoordigen in de horoscoop een oude wond, iets waar we (onbewust) vol afschuw voor terugdeinzen, waar we bang voor zijn of waarvan we de pijn liever vermijden. Dat zijn normale menselijke reacties op onbestemde, dreigende, onheilspellende emoties of gebeurtenissen. Echter, heelwording vraagt juist het moedig en vanuit compassie kijken naar deze gewonde delen in onszelf. Of zoals Philip Sedgwick zegt: ‘Elke centaur biedt een ceremonieel platform waarop we een deel van onze verloren gegane, basale natuur kunnen genezen’. Waar de centauren staan in de horoscoop zien we in het teken, het huis en bij de aspecten zowel vermijding als dwangmatigheid, zowel verstoring als vervorming. Vaak wijzen de centauren naar oude thema’s die al lang mee reizen in de familie. Je bent niet toevallig in deze familie geboren, ook al voel je je er wellicht niet echt in thuis en spelen er de nodige problemen.

Cheiron en Pholus zijn de twee meer zachtaardige centauren, maar ook punten in de horoscoop die de onbegrijpelijkheden van het leven spiegelen in ziekte, crisis, dood en de tegenslagen van het lot. Cheiron is de wijze, zachtaardige leider van de centauren die in de Griekse mythologie buiten zijn schuld betrokken raakt bij een grote vechtpartij tussen Heracles en een groep door drank (!) ontketende, woeste centauren waarbij veel slachtoffers vallen, inclusief hijzelf. Hij vertegenwoordigt het lot dat we bevragen na een noodlottig voorval: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ Bij Pholus dienen we op onze hoede te zijn voor een ongerichte impulsiviteit die grote gevolgen kan hebben. Nessus is een meer kwaadaardige kant (die we natuurlijk liever niet hebben en daarom vaak verdringen), waar de donkerste schaduwkanten van wreedheid, moordlust, misbruik en wraak ergens in de diepte smeulen. Speelt hier de fascinatie voor geweld in films en series mee die we massaal consumeren? De thema’s van centauren geven een diepe imprint in de familielijn en worden, als er geen bewustzijn op komt, onbewust doorgegeven aan de volgende generatie. Misschien ben jij degene die het aandurft om licht te werpen op een oude familiepijn en daar zowel jezelf, je kinderen als het hele familieveld een grote dienst mee bewijst. De gift van de centauren is, dat als we de moed hebben om de pijn van een onbewuste, innerlijke wond te doorvoelen er een diepgaande stroom van levensenergie wordt geactiveerd. Een verstopte bron gaat weer stromen. We raken dieper verbonden met het leven zelf.

Ook al begrijpen wij vanuit onze context niet waarom iemand getroffen wordt door het lot, iets in ons weet dat alles een betekenis heeft. Dit dienen we niet te rationaliseren, want er blijft natuurlijk ruimte nodig voor pijnbeleving, rouw en verdriet. We hebben als mensen tijd nodig om bij te komen van de slagen van het lot. In die zin kunnen we de centauren ook zien als de diepste ‘testers’ van levensvertrouwen en geloof: vertrouwen we nog op een liefdevol universum als we de slachtoffers van klimaatrampen, oorlogen, grootschalig seksueel misbruik en (dichterbij) van ziekten en verkeersongelukken zien? Saturnus vraagt ons verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen, onze plicht te vervullen en een eigen maatschappelijke identiteit op te bouwen. Saturnus is een onmisbare kracht bij de vorming van de persoonlijkheidsstructuur. Die bouw je op Saturnale wijze op door uithoudingsvermogen en wilskracht te trainen. Zo kun je met deze Saturnus-aanpak ook voor een groot deel diepliggende ouderthema’s als een hardvochtige vader of een afwezige moeder overwinnen. Dat doe je onder andere op wilskracht. Bij de centauren werkt het anders. Je kunt de innerlijke wonden van de centauren niet helen door je mannelijke kracht te versterken, je wil te stalen en de yang-kant in te zetten. Centauren-wonden heel je geleidelijk door diepe bespiegeling, door naar binnen te keren, bij jezelf te verwijlen en tijd te nemen, door acceptatie van je levenslot en door jezelf en anderen te vergeven. Dat is de activering van de yin-kant, de zachtere, wijze, vrouwelijke kant van onze natuur. De centauren hebben te maken met de levensmysteries van levensdrift (eros) en doodsdrift (thanatos), de twee krachten die levenslang aan ons trekken.

Conclusie

De centauren Cheiron, Pholus en Nessus verdienen het om in elke horoscoop te worden opgenomen. Op laag niveau zien we de centauren ongericht, chaotisch en destructief werken (persoonlijk), of zelfs gewetenloos handelen om met alle mogelijke middelen macht en winst na te jagen. De essentie van de centauren is echter: ze appelleren aan groei in bewustzijn, vaak via een crisis. Ze kunnen in transit periodes of tijdens secundaire progressies ook doorbraken te zien geven naar een dieper niveau van zinvolle werkzaamheid.

 

Han van Straaten is astroloog, econoom en talentencoach. Sinds 1998 is hij hier fulltime mee bezig. Hij geeft persoonlijke- en bedrijfsconsulten, cursussen, trainingen, lezingen en schrijft maandelijks een uitgebreide astrologische digitale nieuwsbrief over astrologie, economie en persoonlijke groei.

Het volledige artikel is eerder geplaatst in ASAScoop 2018-02