Inhoud van het consult

Een persoonlijke horoscoop maakt helder wat de rode draad is in ons leven – onze levensthema’s – en wordt op verschillende lagen gelezen:

Persoonlijkheid

Alle astrologen werken met de persoonlijkheid. Er zijn uitspraken te doen over het karakter, kortweg: de psychologische component. Alle vragen over het persoonlijk leven, zoals relaties, werk, wonen, ouders, kinderen en welzijn, kunnen aan de orde komen bij de horoscoopduiding. De astroloog kan adviezen geven over deze zaken, die het beste aansluiten bij onze innerlijke structuur.

Verder geeft de horoscoop informatie over de voorouderlijn en dat wat daarin is doorgegeven aan de persoon in kwestie (familiekarma). Dit is de karmische component.

Spiritueel

Een toenemend aantal astrologen houdt zich bezig met de zogenaamde spirituele laag van de horoscoop. Die overstijgt als het ware de subjectieve kijk en toont ons die gebieden waar we niet uit eigen belang op subjectieve wijze het leven leiden, maar waar we het grotere geheel blijken te overzien. De spirituele component toont de centrale thema’s die we willen ervaren in dit leven.

Tarief

De erkende astroloog is een professional en zal zich gedurende jaren hebben bekwaamd om het beroep te mogen uitoefenen. Vandaar dat de astroloog die beroepsmatig deelneemt aan het economisch verkeer marktconforme prijzen hanteert. Meestal verschillen de tarieven voor zakelijke cliënten van die voor particulieren.

Iedere astroloog is vrij te vragen wat hij of zij wil rekenen voor een consult. We willen en mogen geen prijsafspraken maken. Het voorbereiden van een horoscoop, het voeren van het gesprek, het opnemen van het gesprek en de kosten die dat met zich meebrengt, het zijn alle factoren die mede prijsbepalend zijn.

Over het algemeen liggen de tarieven voor een particulier consult in de praktijk tussen de 100 en de 200 euro.