Anneke Kruis

Astroloog

Wat mij buitengewoon boeit in mijn vak als astroloog is het aanreiken van heldere inzichten vanuit de horoscoop als energetisch kompas. De snelheid waarmee persoonlijke informatie kan worden verkregen werkt zeer verhelderend en effectief. Wat ik kan betekenen is het geven van inzichten in een bewustwordingsproces en vaak wordt dit als een welkome bevestiging ervaren. Elke verandering van koers geeft inzichten, vernieuwing en daarmee impulsen richting de essentie van het zielenpad. Het leven dat geleefd en beleefd mag worden, zonder oordeel en geheel volgens het eigen wijze zelf.

Horoscoop analyse

Een (vraaggestuurde) analyse van jouw persoonlijke horoscoop of een vraag gestuurd consult rondom een thema, zoals spiritualiteit, werk, studie, gezondheid, relaties, kinderen of een pasgeboren baby kan als wens worden ingebracht. Ook als vertrouwenspersoon ben ik voor advies of een spiegelconsult inzetbaar.

AstroSpel


Het AstroParty© spel kan in groepsverband, met vriendinnen, of tijdens een intervisiebijeenkomst worden gespeeld. Ik verzorg graag een inspirerende avond of middag met dit inspirerende- en onthullende spel. Extra mooie resultaten kunnen worden behaald, wanneer iedereen zich veilig voelt in de cirkel, zodat deze voor openheid en verdieping van persoonlijke banden kan zorgen. (Ieders privacy wordt gewaarborgd door een ingebouwde escape.)

Bewustwording van de Nieuwe Maan


In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers wordt de beweging van de Maan ervaren en vanuit ieders zielenpad wordt een persoonlijke intentie neergezet. Het centrale thema van deze avond wordt aangevuld met persoonlijke doelen waar de komende maan(d) meer aandacht voor mag zijn. Volle Maan viering


Het in groepsverband ervaren wat er losgelaten mag worden. Bij de Nieuwe Maan ging het om richting geven aan een persoonlijke intentie. Bij de Volle Maanviering vraag je aandacht voor, en sta je stil bij hetgeen los gelaten mag worden en wat je nog wilt volbrengen richting de komende Nieuwe Maan. Ik maak een Volle Maan vuur, of op locatie, of bij de praktijk bij mij thuis. 


Voor aanvullende informatie en data voor onder andere; 
tarieven, Bewustwording van de Nieuwe Maan, Volle Maan viering, Stilte Retraite, Training Inspirerend leiderschap, Basiscursus Astrologie en Workshop’s, verwijs ik graag naar mijn website.

De Aek 18
Joure 8501 RW Friesland NL
Routebeschrijving