Caelestis • een Nieuwe School voor Oude Kennis

School voor Astrologie, Bewustzijn en Spiritualiteit

De opleiding

Caelestis werkt vanuit het principe van de kosmische samenhangen. Spirituele astrologie vormt de basis voor het aanbod waarbij zelfinzicht de rode draad is.

LET OP! Om binnen ASAS en AVN tot erkend praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u geslaagd zijn voor het Landelijk Examen. De landelijke examenregeling vindt u hier.

Wat kan je ermee

Caelestis is een beroepsopleiding die in de eerste plaats gericht is op zelfinzicht. Na het behalen van je diploma kan je aan de slag als erkend praktijkvoerend astroloog of ervaring en deskundigheid toepassen in het huidige werkveld of bezigheden of in je leefwijze van alle dag.

Voor denkers en beelddenkers

Caelestis heeft een uniek concept, waar je leert kennis te combineren met intuïtie. Astrologie heeft een rationele component, maar een goed astroloog gebruikt eveneens zijn of haar intuïtie om uit de veelheid van gegevens te zien wat nodig is om op het juiste moment te vertellen. Dàt is de magie van het vak.

Ziel en persoonlijkheid

De spirituele (de zgn. Zwarte Lichten) astrologie heeft een prominente plaats in het studieprogramma. Als je het verlangen van de ziel wilt doorgronden en de thema’s die daarmee verbonden zijn wilt begrijpen, dan geeft deze vorm van astrologie je precies de antwoorden die je zoekt. Daarnaast leer je natuurlijk ook de werking van de persoonlijkheid aan de hand van de psychologisch georiënteerde astrologie.

Eigentijds en praktijkgericht

Astrologie is een ingang tot verborgen wijsheid, waarin de patronen en cycli van het menselijk bestaan te lezen zijn. Oude wijsheid die je leert in hedendaagse bewoordingen te vertalen. Bij het vak Astrologie leer je te werken met de horoscoop vanuit kennis en intuïtie.

Om je innerlijk Weten te ontwikkelen, is er aandacht voor visualisatie en de werking van de chakra’s en de aura. Zodoende leer je luisteren naar je innerlijke stem

Het vak esoterie en symboliek plaats de astrologie in een ruimer kader en kan je de ogen openen voor een nieuw kosmisch paradigma. Het leren werken met symbolen is onderdeel van de innerlijke weg.

Het vak Zijn in een lichaam leert je om als emotioneel-fysiek wezen te signaleren wat er in je lichaam en je energieveld gebeurt in relatie tot de ander.

Voor wie

Iedereen die de bereid is zichzelf in te brengen met minimaal HAVO of vergelijkbaar opleidingsniveau.

English

For those who want to study at Caelestis without a full knowledge of the Dutch language, there might be the possibility to form a group with English spoken lessons. Please do ask for the information needed.

Door wie

Dick van der Mark, astroloog en psychic reader verzorgt de lessen Astrologie, Esoterie en symboliek en Intuïtieve ontwikkeling. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Charlotte Wenner, astrologe en begeleider systemisch werk, biedt deze disciplines aan in de lessen Astrologie en Esoterie en symboliek.

Corien Govaarts is haptonome, psychic reader en healer, daarnaast is zij Bowentherapeute. Zij verzorgt de vakken Intuïtieve ontwikkeling en Zijn in een lichaam.

Praktisch

De opleiding duurt 4 jaar en wordt in modules gegeven. Er zijn 14 lessen per jaar op zaterdagen van 10 -16 uur in Utrecht.

Erkenning

Het diploma van Caelestis, dat verkregen wordt na het behalen van het schoolexamen en het landelijk examen, is erkend door de ASAS.

Ook heeft de opleiding een erkenning van het CRKBO waardoor de opleiding vrijgesteld is van omzetbelasting. Daarmee zijn studiekosten voor studenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als studie voor beroep.

Voor meer informatie:

Dick van der Mark
Utrecht Utrecht NL
Routebeschrijving