Lars Hermesdorf

Astroloog & Counselor

Astrologie voor de 21e eeuw
hemels gerei voor helder gewaarzijn

transpersoonlijk, spiritueel, integraal
inzicht, overzicht, doorzicht, uitzicht
in
levensloop, levenskunst, levensvragen
bewustwording, zingeving, transformatie
studie, werk, keuzestress en relaties.

Zelfinzicht: kompas voor het leven

Je staat midden in de voortrazende wereld en het volle leven. Je wilt je potentieel ontwikkelen, je zielsverlangen en zielskwaliteit in vrijheid en liefdevolle verbondenheid manifesteren. Een mens is meer dan een lichaam met een persoonlijkheid. We hebben een lichaam en persoonlijkheid maar we zijn bewustzijn. We zijn als ziel (essentie) voortdurend in ontwikkeling van (voor) de geboorte tot (na) de dood. Nu eens loopt het op rolletjes, dan weer ervaar je heel wat tegenwind. Je kunt allerlei obstakels, beperkingen en dilemma’s tegenkomen op je innerlijke en/of uiterlijke levensreis.

In beide gevallen is het fijn om dat inzicht in jezelf en de weg van je ziel te kunnen verdiepen en verhelderen om zo (weer opnieuw) vanuit essentie in de levensstroom terecht te komen. Op je levensreis kun je een kompas goed gebruiken. Ik begeleid je bij het (terug)vinden, het (her)ijken van je innerlijk kompas, waarmee je soeverein over de woelige baren van het innerlijke en uiterlijke leven kunt navigeren.

De kracht van astrologie

Astrologie is een millennia oude kunde en kunst. Via het natuurlijke jaarritme, de structuur van ons zonnestelsel en archetypische ordeningsprincipes legt de astrologie een verbinding tussen de kosmos en ons bewustzijn.

Astrologie is een schitterend instrument om inzicht te krijgen in je Unieke Zelf en de ontwikkelingsweg van je ziel. Om je potentieel en de belangrijke thema’s in je leven te spiegelen.
Met behulp van de evolutionaire, structurele (Zwarte Lichten), spirituele, transpersoonlijke astrologie van de 21ste eeuw kun je niet alleen inzicht verwerven in je potentieel, talenten, kwaliteiten en je centrale levensthema’s. Het geeft je ook diepgaand en helder inzicht in je spirituele ontwikkelingsweg, de ontwikkelingsweg van je ziel, je familiekarma, je zielsverlangen, je zielskwaliteit, de ontwikkelingsintentie van je ziel en je centrale levensthema’s.

Dit inzicht kan je ondersteunen om je leven zinvol vorm te geven. Door bewustwording neemt je creatieve stem in je levensbestemming toe. Het is een levenskunst om je persoonlijkheid en ziel op het zelfde spoor te brengen. Zo komt je Unieke Zelf tot bloei.

Mijn aanpak: synergie van ratio en intuïtie

Als transpersoonlijk astroloog belicht ik je potentieel en kan ik je inzicht geven in de wezenlijke thema’s die voor jou als persoonlijkheid en ziel in dit leven spelen. Mijn cognitieve en intuïtieve vermogens draaien gezamenlijk op volle toeren, zowel bij de voorbereiding als tijdens het consult.

Ik combineer psychologische, (familie)karmische, evolutionaire, structurele, spirituele en transpersoonlijke astrologie, om jouw inzicht in je innerlijk ontwikkelingsproces te verdiepen en te verhelderen. Ik werp licht op je levensthema’s en zielsthema’s. De geboortehoroscoop is een heldere spiegel, een magistrale landkaart en een zuiver kompas ineen, die je ondersteunt bij het versneld verwerven van zelfinzicht. Zo is de geboortehoroscoop een prachtig hulpmiddel voor je innerlijk ontwikkelingsproces.

Jouw intentie en intrinsieke motivatie jezelf en je leven te willen onderzoeken en/of de voor jou wezenlijke vragen in te willen brengen, zijn een essentiële sleutel voor het ontsluiten van de schat aan informatie die besloten ligt in je geboortehoroscoop. Je ontvangt daartoe per mail — vooraf aan het consult — een paar vragen. Je antwoorden daarop neem ik mee gedurende mijn voorbereiding op het consult.

Over mij

Ik verdiep me al vijfendertig jaar in diverse vormen van astrologie. Inmiddels heb ik vele consulten gegeven aan mensen op hun uiterlijke en innerlijke ontwikkelingspad, en hen zo ondersteund bij het verwerven van (zelf)inzicht. Sinds 2017 doe ik dat via Mandorla – Praktijk voor transpersoonlijke astrologie en counseling.

Een gouden draad in mijn leven is een diepgaande interesse in bewustzijn, ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen (emotioneel, mentaal, spiritueel en relationeel) en het begeleiden daarvan door mensen inzicht te geven in wat ze zoal tegenkomen op hun ziels- en levensweg.

Ik doe dat als astroloog en transpersoonlijk counselor en integreer in mijn aanbod diverse vormen van astrologie en counseling. Hiermee spiegel ik mensen op de levenslange reis om hun ziel en persoonlijkheid op het zelfde spoor te brengen. Ik bied een luisterend oor vanuit oordeelloos gewaarzijn. Ik kan je begeleiden om ordening en helderheid te scheppen in de chaos van innerlijke worstelingen, strubbelingen en dilemma’s.

Om me verder te bekwamen in het edele metier van astroloog, heb ik de vierjarige opleiding tot professioneel astroloog gedaan bij Caelestis, School voor Astrologie, Bewustzijn en Spiritualiteit te Utrecht. En in dit kader heb ik ook verspreid over twee jaar deelgenomen aan een educatief uitwisselingstraject met de Blue Rose – School of Astrology in Ierland. In 2020 behaalde ik het diploma erkend praktijkvoerend astroloog geaccrediteerd door de twee landelijke beroepsverenigingen voor astrologie: AVN en ASAS. Ik ben geregistreerd als erkend praktijkvoerend lid van de ASAS.

Daarnaast heb ik de vierjarige opleiding transpersoonlijke psychologie gedaan aan de Academie voor Geesteswetenschappen, eveneens te Utrecht, en behaalde daarmee in 2021 het diploma transpersoonlijk counselor.

Bij beide studies ben ik afgestudeerd met de scriptie: Hemels gerei voor helder gewaarzijn: Synergie van transpersoonlijke astrologie en transpersoonlijke psychologie – Over de waarde van astrologie in de 21e eeuw.

Sinds 2021 ben ik docent astrologie bij Caelestis, en docent transpersoonlijke counseling aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

Aanbod consulten, tarieven, en verdere informatie

Voor verdere informatie over mijn praktijk en over mijn aanbod van de diverse consulten en tarieven verwijs ik je graag door naar mijn website: lamandorla.nl