Martine Misker

Astroloog

Astrologie is meer dan alleen dierenriemtekens of sterrenbeelden. De astrologie maakt gebruik van geboortehoroscopen. Voor de berekening van een horoscoop zijn geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats nodig. De horoscoop geeft dan een beeld van de stand van de planeten en enkele andere punten op het moment van geboorte. Deze planeten en punten hebben een archetypische inhoud zodat door de onderlinge verhouding bepaalde thema’s naar voren komen in de horoscoop die voor de betrokkene belangrijk zijn. De horoscoop geeft inzicht in die thema’s en kan aanknopingspunten geven hoe daar mee om te gaan.

Allerlei concrete vragen over werk, familie, gezin, relatie, studie kunnen aan de orde komen, maar de horoscoop geeft ook inzicht in zingevingsvragen. De ziel zoekt vervulling van die verlangens waarmee hij op aarde kwam. De ervaringen die je tijdens je leven opdoet zijn stukjes van de puzzel waar de ziel mee kan spelen om te ontdekken wat jouw reden van bestaan is.

Relaties spiegelen (een deel van) die verlangens. Vaak zijn we blind voor wat er voor ons ligt. Bij relatieastrologie wordt gekeken wat de persoonlijke behoeften van de partners in een relatie zijn en wanneer beide horoscopen worden vergeleken, wordt zichtbaar in hoeverre de partners elkaar stimuleren in die behoeften of elkaar hierin niet aanvullen of zelfs kunnen tegenwerken. Het samenvoegen van de persoonlijke horoscopen geeft een beeld van het gemeenschappelijke thema van de relatie.

Relatieastrologie is niet voorbehouden aan intieme relaties. Elke relatie kan worden bestudeerd met behulp van de horoscopen van de betrokkenen. Het kan ook om een relatie tussen ouder en kind gaan, tussen twee vrienden, een werkgever en een werknemer, elke relatie kan onderwerp van onderzoek zijn.

Na mijn opleiding Psychologische Astrologie heb ik het diploma Jungiaanse Analytische Therapie behaald. Dit resulteerde in een meer verdiepende, spirituele, evolutionaire benadering van een horoscoopduiding.

Neem eens een kijkje op mijn website voor meer informatie over een consult, opleiding, cursus of workshop.

Frans Halsstraat 30
Best 5684 AH Best NL
Routebeschrijving