Privacyverklaring Astrologische Associatie

De ASAS, gevestigd aan Kanaalweg 119, 3533 HJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Etske Timmer (functionaris gegevensbescherming)
secretariaat@asasastrologen.nl
www.asasastrologen.nl en www.erkendeastrologen.nl

I Persoonsgegevens
De ASAS beschikt over persoonsgegevens van mensen die informatie vragen en leden.
Omdat jij onder een van deze categorieën valt, verwerken we jouw gegevens, omdat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken en/of in ons bezit hebben:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats en -tijd
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.

II Verwerking
a) Grondslag: wij verwerken uitsluitend de gegevens die je ons verstrekt om te kunnen
voldoen aan je verzoek tot informatie c.q. het aangaan en het continueren van een
ASAS-lidmaatschap, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren
over wijzigingen van onze diensten en/of het publiceren van je gegevens op de website
(EP-leden). Wanneer tijdens ASASdagen foto’s en/of ander beeldmateriaal worden
gemaakt, wordt hiervoor van tevoren expliciet toestemming gevraagd, zodat een ieder
die dat wil hier bezwaar tegen kan maken;
b) aard van de gegevens: wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens in de strikte zin van de wet;
c) minderjarigen: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@asasastrologen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen toegepast die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Jouw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Alleen voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen deze verstrekt worden aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Denk hierbij aan de hosting van de website en de provider die onze mailing verstuurd. Met hen hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ASAS. Uitzondering op de regel vormen de eventueel wettelijke verplichten die ons dwingen gegevens te verwerken en te delen.

III Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op je privacy, gebruiken wij uitsluitend voor het goed functioneren van de website. Alleen technische en functionele cookies en analytische cookies worden gebruikt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

IV Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die afhankelijk is van de geboden dienst. Wanneer je informatie hebt aangevraagd, dan ontvang je de nieuwsbrief op gezette tijden. Het is altijd mogelijk je hiervoor uit te schrijven via de link die in de mail aangegeven staat.
Gedurende je lidmaatschap bewaren we uiteraard je gegevens. Na opzegging van het
lidmaatschap bewaren we je gegevens 7 jaar, waarna deze worden verwijderd uit onze
bestanden.

V Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@asasastrologen.nl.

VI Beveiliging van de gegevens
Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@asasastrologen.nl.

VII Gegevens van de EP-ledenprofielen en links op de website
De ASAS draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die EP-leden op de ASAS-site of op Erkende Astrologen-site plaatsen. Wij adviseren die leden de AVG regels in acht te nemen. Wanneer we het vermoeden hebben dat de informatie op onze sites niet klopt of wanneer deze in strijd is met de doelstellingen van de ASAS, zullen we contact opnemen met de eigenaar van de gegevens.
De links die we hebben opgenomen op de sites geven geen garantie dat de desbetreffende sites aan de huidige privacyregels voldoen.

Utrecht, 19 mei 2018.